Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Beleidsplan: Veiligheid en gezondheid

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet IKK ingegaan. Een onderdeel daarvan is het veiligheid en gezondheid beleid.

Het doel van het veiligheid en gezondheid beleid is om kinderen, medewerkers en ouders een veilige  en gezonde speel- en leefomgeving  te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt  worden.

Het beleid wordt continue geactualiseerd en bijgewerkt. Zo blijven we scherp en kunnen we ook bij veranderingen in de omgeving of situatie beschikken over een beleid dat direct toegepast kan worden.

We kunnen met dit plan niet alle incidenten voorkomen. Er kan altijd iets misgaan.

Daarom vinden wij het belangrijk dat we naast een actueel beleid ook kinderen leren om op een goede manier met risico’s om te gaan.

Mocht u aanvullingen hebben of tegen iets aan lopen dat in het beleid moet worden opgenomen, dan horen we dat heel graag. We staan altijd open voor suggesties om het verblijf nog veiliger en gezonder te maken.

Doordat de risico inventarisaties van de vestigingen continu aan verandering onderhevig zijn, is het veiligheids- en gezondheidsbeleid alleen op aanvraag beschikbaar.

Het actuele beleid zal voor medewerkers altijd op de locatie beschikbaar zijn.

Locatie-coördinator. 

Op elke locatie bevind zich een locatie-coördinator die verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid en de uitvoering van dit beleid, controleert, bijstelt en handhaaft.

De locatie-coördinatoren:

> locatie Kerklaan: Gladys

> locatie Wormerhoek: Demi