Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Beleidsplan: Veiligheid en gezondheid

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet IKK ingegaan. Een onderdeel daarvan is het veiligheid en gezondheid beleid.

Het doel van het veiligheid en gezondheid beleid is om kinderen, medewerkers en ouders een veilige  en gezonde speel- en leefomgeving  te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt  worden.

Het beleid wordt continue geactualiseerd en bijgewerkt. Zo blijven we scherp en kunnen we ook bij veranderingen in de omgeving of situatie beschikken over een beleid dat direct toegepast kan worden.

We kunnen met dit plan niet alle incidenten voorkomen. Er kan altijd iets misgaan.

Daarom vinden wij het belangrijk dat we naast een actueel beleid ook kinderen leren om op een goede manier met risico’s om te gaan.

Mocht u aanvullingen hebben of tegen iets aan lopen dat in het beleid moet worden opgenomen, dan horen we dat heel graag. We staan altijd open voor suggesties om het verblijf nog veiliger en gezonder te maken.

Het actuele beleid zal voor medewerkers altijd op de locatie beschikbaar zijn en op de website wordt dit beleid ook up to date gehouden voor ouders.

Beleidsplan per locatie:

Beleidsplan Veiligheid en gezondheid 2019 kerklaan

Beleidsplan Veiligheid en gezondheid 2019 kdv wormerhoek

Beleidsplan Veiligheid en gezondheid 2019 maXice D’Care BSO 

Kwaliteit coördinator

Om het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid te bewaken hebben wij een coördinator die de kwaliteit op het gebied van het beleid en de uitvoering van dit beleid controleert, bijstelt en handhaaft.

De kwaliteit coördinatoren zijn: Louann, lerice en Jolanda