Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Vestigingen

Kinderdagverblijf maXice B.V.
Kinderdagverblijf kdv maXice is een kleinschalig en huiselijk kinderdagverblijf in Capelle aan den IJssel voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  Het is gevestigd in de wijk Middelwatering- oost( nabij winkelcentum Koperwiek en metro station Capelle centrum).

kdv maXice biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar op twee horizontale groepen waar vaste pedagogische medewerkers staan. Door de kleinschaligheid en huiselijke gevoel is dit ook een kinderdagverblijf  voor kinderen en ouders die meer moeite hebben om te wennen door te werken met de 3 R’s, Rust, Regelmaat en Ruimte. De kinderen en ouders krijgen alle aandacht om een vertrouwd en veilige gevoel te krijgen.  maXice steekt tijd en energie in de kinderen.

Binnen maXice krijgen de kinderen de tijd en ruimte om vaardigheden te ontwikkelen, zoals het aangaan van vriendschappen en het oplossen van conflicten. Spelen met andere kinderen helpt om relaties met anderen aan te gaan. In het ‘doen als of ‘spel kunnen kinderen bijvoorbeeld verschillende rollen uitproberen. Spelletjes met spelregels leren kinderen zich aan regels te houden.

Naarmate kinderen ouder worden leren ze dat de wereld groter is dan alleen hun eigen thuis of familie. maXice biedt de kinderen veiligheid en vertrouwen waardoor de kinderen zelfvertrouwen opbouwen. Zij zullen de steeds grotere wereld om hun heen met vertrouwen ontdekken. Het is belangrijk bij maXice dat de kinderen zich geaccepteerd voelen om hun  zelfstandigheid te ontplooien.

Bij kdv maXice worden kinderen gestimuleerd om op hun eigen wijze en tempo zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol vertrouwen en eigenwaarden.  Het klimaat bij maXice is dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en rekening wordt gehouden met de behoeftes van elk kind. De pedagogische medewerkers bouwen tegelijkertijd een vertrouwensrelatie op met de kinderen. Deze vertrouwensrelatie dient als basis om de wereld te ontdekken. Een van de voorwaarden om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen is respect hebben voor ieder kind. Respect hebben voor kinderen houdt in dat de pedagogisch medewerkers rekening houden met de belevingswereld van kinderen en de mening van een kind serieus nemen.

BSO maXice

BSO maXice B.V. biedt kwalitatief hoogstaande en pedagogisch verantwoorde opvang aan de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. De opvang vindt plaats in een veilige en uitdagende speel- en leeromgeving waarbij ruimte voor ontwikkeling en de eigenheid van het kind centraal staan.
Een uitstekende relatie met de klant is voor BSO maXice B.V. vanzelfsprekend. Op de BSO heerst een klimaat waarin kinderen zich veilig en prettig voelen.

De BSO is ook een plek waar de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. Het is ons doel om de kinderen een stimulerende omgeving te bieden waarin ze zichzelf en hun omgeving kunnen ontdekken. Kinderen worden zo spelenderwijs uitgedaagd op alle ontwikkelingsgebieden.

De kinderdagverblijf is elke dag open, maandag tot en met vrijdag, van 08:00-18:00. De buitenschoolse opvang is tijdens de vakantie elke dag open van maandag tot en met vrijdag, van 08:00-18:00. Op aanvraag bieden wij opvang aan vanaf 06:00-08:00.

Daarnaast biedt kdv maXice verschillende opvang mogelijkheden aan:

  • Dagopvang
  • Buitenschoolse opvang
  • Incidentele opvang
  • Flexibele opvang

Wilt u kennismaken met ons kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, bel ons dan gerust op en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.  U kunt ons bereiken op het telefoonnummer: 010 – 737 05 50 of een e-mail sturen naar info@maxice.nl.
U bent van harte welkom bij maXice.

maXice D’Care B.V.
Kinderdagverblijf maXice D’Care is een kinderdagverblijf in Capelle aan den IJssel die opvang en speelmogelijkheden aanbiedt aan kinderen in de leeftijd van de leeftijd van 0 tot 12 jaar.  maXice D’Care is geopend, maandag tot en met vrijdag, van 08:00-18:00. Op aanvraag is  het kinderdagverblijf geopend van 06:30-08:00 en 18:00-19:00. Daarnaast biedt maXice D’Care  verschillende opvang mogelijkheden aan:

  • Dagopvang
  • BSO
  • Incidentele opvang
  • Flexibele opvang

maXice D’Care is gevestigd in de wijk Oostgaarde-Noord (vlakbij winkelcentrum de Terp en metro station de Terp). Er zijn vier horizontale groepen en op de bso vier basisgroepen waar vaste pedagogische medewerkers staan.
Om het welzijn en ontwikkeling van het kind te stimuleren schept maXice D’Care B.V. een goed pedagogisch klimaat. Bij maXice D’Care B.V. moet een kind zich vrij voelen om aan te geven wat hij/zij graag wil. Als kleine kinderen dat nog niet zelf kunnen aangeven, is het de taak van de pedagogisch medewerker te signaleren wat een kind graag wil. Als kinderen bevestigd worden in hun keuze krijgen ze zelfvertrouwen. Een kind met zelfvertrouwen kan voor zichzelf opkomen en onafhankelijk functioneren. Het kind durft om hulp te vragen en is niet bang om fouten te maken. Pedagogisch medewerkers moedigen kinderen aan in hun spel en helpen hen bij het opdoen van succeservaringen. Naast het laten opdoen van succeservaringen is het geven van complimenten een goed middel om het zelfvertrouwen te stimuleren. We geven ieder kind de kans om dingen zoveel mogelijk zelf te doen, te proberen en op te lossen. Dit geldt voor alle leeftijden. Kinderen die om hulp vragen, zullen in eerste instantie het probleem zelf moeten oplossen. Als de eigen oplossing niet werkt, helpt de pedagogisch medewerker vanzelfsprekend alsnog. Kinderen worden daarnaast gestimuleerd om vragen te formuleren. Als een kind bij een pedagogisch medewerker staat en zegt: “ik heb dorst”, vraagt de pedagogisch medewerker wat hij wil. Het kind wordt zo gestimuleerd om te vragen of hij wat mag drinken. Hetzelfde geldt voor een kind dat bij de pedagogisch medewerker komt staan en naar zijn losse broek kijkt en weer opkijkt. Hoewel de boodschap duidelijk is vraagt de pedagogisch medewerker toch wat het kind wil. Fantasie en creatieve vaardigheden zijn belangrijk voor een kind. Ook hangt de creatieve ontwikkeling nauw samen met de probleemoplossende vaardigheden. Het kind leert hoe hij/zij problemen, vragen kan oplossen en beantwoorden. Kinderen met veel fantasie zullen ook creatief zijn. Ook bieden wij activiteiten aan met als doel de kinderen te motiveren tot creativiteit.

Bent u geïnteresseerd in de diensten van maXice D’Care B.V., heeft u vragen of wilt u graag wat meer van ons kinderdagverblijf of BSO zien. Bel 010 – 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl.
Wij leiden u graag vrijblijvend rond.

Heb je vragen, neem dan contact op!