Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Vestigingen

Kinderdagverblijf maXice B.V.
Kinderdagverblijf kdv maXice is een kleinschalig en huiselijk kinderdagverblijf in Capelle aan den IJssel. Wij bieden opvang en speelmogelijkheden aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderdagverblijf kdv maXice biedt verschillende opvang mogelijkheden aan:

  • Dagopvang
  • Incidentele opvang
  • Flexibele opvang

Het is gevestigd in de wijk Middelwatering-Oost (vlakbij winkelcentrum Koperwiek en metro station Capelle Centrum).
Er zijn twee horizontale groepen waar vaste pedagogische medewerkers staan. Zo krijgen de kinderen alle aandacht om zich veilig en vrij te voelen. Voor de kinderen die meer moeite hebben om te wennen is dit een kinderdagverblijf waar kinderen en ouders zich op hun gemak voelen. Wij hanteren de drie R’s Rust, Regelmaat en Ruimte.

De kinderen hebben binnen ons kinderdagverblijf de kans om vaardigheden te oefenen, zoals het aangaan van vriendschappen, het oplossen van conflicten en het leren omgaan met verantwoordelijkheden.

Spelen met andere kinderen helpt om relaties met anderen aan te gaan. In het ‘doen als of’ spel kunnen kinderen bijvoorbeeld verschillende rollen uitproberen. In spelletjes met spelregels leren kinderen zich aan de regels houden. Kinderen leren naarmate ze ouder worden dat de wereld groter is dan alleen hun eigen thuis en familie.

Kinderen die gewend zijn aan de opvang en zich daar veilig en vertrouwd voelen bouwen zelfvertrouwen op door gaandeweg de steeds grotere wereld om hen heen te ontdekken. Naar een plek gaan waar je geaccepteerd wordt geeft het kind de mogelijkheid om zich zelfstandig te ontplooien.

Een belangrijk doel van kinderdagverblijf kdv maXice is om kinderen te stimuleren zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol vertrouwen en eigenwaarden.

Hierbij wordt in de eerste plaats gestreefd naar een klimaat waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en rekening wordt gehouden met de behoeftes van elk kind. Tegelijkertijd wordt het kind gestimuleerd om mee te doen met het dagelijkse leef ritme van de groep en zich hieraan aan te passen. De pedagogisch medewerkers bouwen aan een vertrouwensrelatie met de kinderen. Deze vertrouwensrelatie dient als basis om de wereld te ontdekken.

Een van de voorwaarden om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen is respect hebben voor ieder kind.

Respect hebben voor kinderen houdt in dat de pedagogisch medewerkers rekening houden met de belevingswereld van kinderen en de mening van een kind serieus nemen.

Wilt u kennismaken met ons kinderdagverblijf bel ons dan gerust op en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.
U bent van harte welkom bij ons op het kinderdagverblijf.

BSO maXice

Binnenkort gaan de deuren van BSO maXice open. Wij zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Wij hopen per 01 mei 2019 van start te gaan, maar aanmelden is nu al mogelijk. Ook kan je al vrijblijvend contact opnemen met Louann Werners voor meer informatie. Dit kan via louann@maxice.nl.

BSO maXice B.V. biedt kwalitatief hoogstaande en pedagogisch verantwoorde opvang aan de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De opvang vindt plaats in een veilige en uitdagende speel- en leeromgeving waarbij ruimte voor ontwikkeling en de eigenheid van het kind centraal staan.
Een uitstekende relatie met de klant is voor BSO maXice B.V. vanzelfsprekend. Op de BSO heerst een klimaat waarin kinderen zich veilig en prettig voelen.

De BSO is ook een plek waar de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. Het is ons doel om de kinderen een stimulerende omgeving te bieden waarin ze zichzelf en hun omgeving kunnen ontdekken. Kinderen worden zo spelenderwijs uitgedaagd op alle ontwikkelingsgebieden.

maXice D’Care B.V.
Kinderdagverblijf maXice D’Care is een kleinschalig kinderdagverblijf in Capelle aan den IJssel. Wij bieden opvang en speelmogelijkheden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderdagverblijf maXice D’Care biedt verschillende opvang mogelijkheden aan:

  • Dagopvang
  • BSO
  • Incidentele opvang
  • Flexibele opvang

Het is gevestigd in de wijk Oostgaarde-Noord (vlakbij winkelcentrum de Terp en metro station de Terp). Er zijn vier horizontale groepen en op de bso vier basisgroepen waar vaste pedagogische medewerkers staan.
Om het welzijn en ontwikkeling van het kind te stimuleren schept maXice D’Care B.V. een goed pedagogisch klimaat. Bij maXice D’Care B.V. moet een kind zich vrij voelen om aan te geven wat hij/zij graag wil. Als kleine kinderen dat nog niet zelf kunnen aangeven, is het de taak van de pedagogisch medewerker te signaleren wat een kind graag wil. Als kinderen bevestigd worden in hun keuze krijgen ze zelfvertrouwen. Een kind met zelfvertrouwen kan voor zichzelf opkomen en onafhankelijk functioneren. Het kind durft om hulp te vragen en is niet bang om fouten te maken. Pedagogisch medewerkers moedigen kinderen aan in hun spel en helpen hen bij het opdoen van succeservaringen. Naast het laten opdoen van succeservaringen is het geven van complimenten een goed middel om het zelfvertrouwen te stimuleren. We geven ieder kind de kans om dingen zoveel mogelijk zelf te doen, te proberen en op te lossen. Dit geldt voor alle leeftijden. Kinderen die om hulp vragen, zullen in eerste instantie het probleem zelf moeten oplossen. Als de eigen oplossing niet werkt, helpt de pedagogisch medewerker vanzelfsprekend alsnog. Kinderen worden daarnaast gestimuleerd om vragen te formuleren. Als een kind bij een pedagogisch medewerker staat en zegt: “ik heb dorst”, vraagt de pedagogisch medewerker wat hij wil. Het kind wordt zo gestimuleerd om te vragen of hij wat mag drinken. Hetzelfde geldt voor een kind dat bij de pedagogisch medewerker komt staan en naar zijn losse broek kijkt en weer opkijkt. Hoewel de boodschap duidelijk is vraagt de pedagogisch medewerker toch wat het kind wil. Fantasie en creatieve vaardigheden zijn belangrijk voor een kind. Ook hangt de creatieve ontwikkeling nauw samen met de probleemoplossende vaardigheden. Het kind leert hoe hij/zij problemen, vragen kan oplossen en beantwoorden. Kinderen met veel fantasie zullen ook creatief zijn. Ook bieden wij activiteiten aan met als doel de kinderen te motiveren tot creativiteit. Bent u geïnteresseerd in de diensten van maXice D’Care B.V., heeft u vragen of wilt u graag wat meer van ons kinderdagverblijf of BSO zien. Bel 010 – 737 05 50 of mail naar administratie@maxice.nl.
Wij leiden u graag vrijblijvend rond.

Heb je vragen, neem dan contact op!