Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van ped. Coach/ ped. Beleidsmedewerker verplicht.

Bij maXice zijn meerdere medewerkers ingezet om deze functies te vervullen.

Pedagogische beleidsmedewerker en pedagogisch coach

De pedagogisch coach-beleidsmedewerker is boven formatie aanwezig op de locaties. “coaching on the job” ondervangt het uitgangspunt een levend voorbeeld te zijn voor pedagogische medewerkers. De pedagogisch coach is daarom geregeld op de groepen aanwezig. Er is ruimte om verschillende coachvormen in te zetten op de locaties. Er wordt aandacht besteed aan diverse pedagogische onderwerpen zoals groepsmanagement, kennis over de ontwikkeling van kinderen en reflectie op je eigen pedagogische handelen. De pedagogisch coach-beleidsmedewerkers is er in de eerste plaats voor de pedagogisch medewerkers en kan een “sparringpartner” zijn voor de leidinggevende van de locatie.

De pedagogische coach is regelmatig op alle locaties aanwezig. D.m.v. een jaarrooster is het personeel hiervan op de hoogte gebracht.

maXice heeft op 1 januari 2022; 5 kind centra op 3 locaties.
Het aantal minimale inzetbare uren van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindercentra, per LKR-nummer) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Pedagogische Coach 2022