Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van ped. Coach/ ped. Beleidsmedewerker verplicht.

Bij maXice zijn meerdere medewerkers ingezet om deze functies te vervullen.

Pedagogische beleidsmedewerker en pedagogisch coach

Voor 2023 hebben wij een externe bureau, sterkinkinderopvang, ingehuurd voor het coachen van de medewerkers bij maXice.

De pedagogisch medewerkers zullen d.m.v. verschillende coaching technieken diverse thema’s aanpakken. De pedagogisch coach-beleidsmedewerkers is er in de eerste plaats voor de pedagogisch medewerkers en kan een “sparringpartner” zijn voor de leidinggevende van de locatie.

De pedagogische coach is regelmatig op alle locaties aanwezig. D.m.v. een jaarrooster is het personeel hiervan op de hoogte gebracht.

maXice heeft op 1 januari 2023; 5 kind centra op 3 locaties.
Het aantal minimale inzetbare uren van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindercentra, per LKR-nummer) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Pedagogische Coach 2023