Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van ped. Coach/ ped. Beleidsmedewerker verplicht. Bij maXice zijn meerdere medewerkers ingezet om deze functies te vervullen.

Pedagogische beleidsmedewerker
maXice heeft op 1 januari 2019 3 kind centra op 2 locaties. Op grond van de wet IKK moet de organisatie minimaal op jaarbasis 3 x 50 uur = 150 uur inzetten voor beleidswerk, Voor deze functie heeft maXice 4 medewerkers. Zij dragen zorg voor het beschrijven en implementeren van de pedagogische en organisatorische gang van zaken.
De beleidsuren worden minimaal als volgt ingezet:
– 75 uur voor het ontwikkelen van een pedagogisch peuterplan en een pedagogisch babyplan
– 75 uur voor de pedagogisch beleidsontwikkeling

Pedagogisch Coach
maXice heeft op 1 januari 2019 25 fte aan pedagogische medewerkers in dienst en aan flexibel pedagogische medewerkers 0.3 fte. Op basis van de totaal aantal fte op 1 januari 2019, 25.3 fte, is er 253 uur op jaarbasis beschikbaar voor pedagogische coaching. Binnen de organisatie beschikt maXice over 1 pedagogische coach. Deze borgt de uitvoering van pedagogische visie van maXice. De coach wordt ingezet ter ondersteuning van de pedagogische medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden op de groepen. Het doel is om op de werkvloer door middel van coachende ondersteuning kwaliteit te borgen en te verhogen. De functie van pedagogische coach zal het komende jaar steeds vertrouwder worden voor medewerkers. Daarnaast zal de pedagogische coach ondersteunt worden door coach met een master in begeleidingskunde. Zo kunnen de medewerkers optimaal gecoacht en ondersteund worden. De pedagogische coach zorgt ervoor dat de leidinggevende op de hoogte blijft van de doelen en voortgang van het voorgenomen coachplan. Gedurende het eerste jaar wordt de voortgang regelmatig geƫvalueerd in het managementteam zodat bijgestuurd kan worden waar dit nodig is.
Elke pedagogische medewerker heeft in principe recht op coaching. Coaching kan als volgt ingezet worden:
– Team te ondersteunen in (veranderings)processen.
– Nieuwe pedagogische medewerkers en invalkrachten te ondersteunen in onze specifieke visie.
– Pedagogische medewerkers te ondersteunen die aangeven behoefte hebben aan coachen.
– Pedagogische medewerkers coachen/ ondersteunen bij het behalen van leerdoelen.

De pedagogische coach is regelmatig op alle locaties aanwezig. D.m.v. een jaarrooster is het personeel hiervan op de hoogte gebracht. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht via de twee maandelijkse nieuwsbrieven.
In 2019 worden de uren als volgt over de verschillende vestigingen verdeeld:
Wormerhoek: 175 uur voor het implementeren van het coachingsprogramma.
Kerklaan: 78 uur voor het implementeren van het coachingsprogramma.