Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Oudercommissie

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders. Om die reden zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. Wij zijn mening dat het een belangrijke toegevoegde waarde heeft om ouders actief te betrekken.

Daarbij denken ze met de leiding mee over en verdere ontwikkeling en verbetering van de pedagogische kwaliteit van de organisatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de leiding van de kinderopvang. Hiervoor zijn adviesrechten vast gelegd in de wet kinderopvang.

De werkwijze, adviesrechten en overige taken van de oudercommissie zijn vastgelegd in een reglement.

Wilt u meedenken, adviseren of zaken bespreekbaar maken?
Heeft u vragen over beleidsonderwerpen zoals het pedagogisch beleid, veiligheid of hygiëne ?
Heeft u ideeën voor activiteiten, of wilt u helpen om activiteiten (mede) te organiseren?

Neem dan contact met ons op om uw aan te melden!!!

Vestiging Kerklaan: 010-888 23 81
Vestiging Wormerhoek: 010- 737 0550

Ook is het mogelijk om via de mail contact met ons te nemen: administratie@maxice.nl

Mocht u interesse hebben in de oudercommissie kunt u dit melden bij één van onze collega’s.

Heb je vragen, neem dan contact op!