Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Flexibele opvang

Zoekt u kinderopvang, maar heeft u flexibele werkdagen? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u. Flexibele opvang is ook handig als u tijdelijk geen baan heeft, maar wel behoefte aan opvang. Bijvoorbeeld als u aan het solliciteren bent.

Groepsgewijze opvang

  • Ouders sluiten een overeenkomst voor flexibele opvang af.
  • De overeenkomst is gebonden aan een minimum van gemiddeld één dagdeel per week. De facturering hiervan vindt maandelijks plaats.
  • Flexibele opvang bieden we per dagdeel aan.
  • Bij teveel aanvragen gecombineerd met een hoge bezetting bij een locatie kunnen we een wachtlijst voor flexibele overeenkomsten hanteren.
  • De leidinggevende bepaalt of de flexibele capaciteit in een aparte groepsruimte plaatsvindt of dat we deze over meerdere groepen verspreiden.
  • Ouders/verzorgers geven uiterlijk vier weken voor de startdatum, en vervolgens minimaal twee weken voor aanvang van de gewenste dag, hun rooster met de gewenste dag(del)en door, waarna het kind wordt ingepland. Let wel !! de gewenste dagen dienen voor elke woensdag van de week doorgegeven te worden.
  • Ouders/verzorgers hebben, bij tijdig doorgeven en het is mogelijk, recht op de opvang die past binnen de overeenkomst.
  • Bij te laat doorgeven van de gewenste dag(del)en vervalt het automatisch recht. Beoordeling vindt dan plaats volgens de regeling van incidentele opvang en ruilen van dagen. Het geplande aantal kinderen in de groep en de locatie is dan medebepalend of de opvang op de gewenste dagen kan plaatsvinden.
  • Als een ouder meer dagdelen nodig heeft dan in de overeenkomst staat, hebben zij geen automatisch recht. Beoordeling is dan volgens de regeling van incidentele opvang.
  • Als ouders minder dagdelen afnemen dan waar zij volgens de overeenkomst recht op hebben, is het niet toegestaan dagdelen op te sparen en later af te nemen.

Heeft u een heel flexibel rooster? Bel ons dan om de mogelijkheden voor flexibele kinderopvang te bespreken. Dan kijken we samen in hoeverre we de opvang zoveel mogelijk op jullie behoeften kunnen afstemmen.

U kunt uw kind direct online inschrijven!