Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Het is volop in het nieuws: er zijn lange wachtlijsten in de kinderopvang.

Als u uw kind aanmeldt voor opvang bij maXice kan het helaas voorkomen dat er een wachtlijst is voor de locatie of soort opvang die u gekozen hebt. Soms is dit ook afhankelijk van de opvangdag.

Hieronder kunt u lezen hoe we omgaan met wachtlijsten en welke voorrangsregels wij hanteren bij het toekennen van een kindplaats.

 

Regels omtrent de wachtlijst voor dagopvang (0-4 jaar) en BSO (4-13 jaar)
Voor de dagopvang (kinderdagverblijf) en buitenschoolse opvang (BSO) vindt maXice het belangrijk zo snel mogelijk na aanmelding duidelijkheid te geven of er een kindplaats is.

Dit betekent dat wij, in geval van een startdatum binnen twee maanden, ernaar streven binnen vijf werkdagen zekerheid te geven over de mogelijkheden voor plaatsing van uw (ongeboren) kind op de gewenste of eventueel alternatieve locatie. Ligt de startdatum verder dan twee maanden dan ontvangt u binnen twee weken uitsluitsel.

Bij plaatsing op de dagopvang en BSO worden de volgende voorrangsregels toegepast als er op de locatie sprake is van een wachtlijst:

 

Er wordt in de volgende gevallen voorrang verleend

  1. Kinderen van ouders die werkzaam zijn bij maXice
  2. Kinderen die doorstromen van het kinderdagverblijf van maXice naar de BSO en broertjes en zusjes van kinderen met een actieve plaatsing binnen maXice.
  3. Kinderen voor wie een uitbreiding of wijziging van dagen is aangevraagd.
  4. Kinderen uit één gezin die op verschillende locaties worden opgevangen, maar waarvan de wens is om alle kinderen op één locatie te plaatsen.
  5. Overige kinderen.

Bij het plaatsen van kinderen houden we, naast bovenstaande volgorde, rekening met:
• de geldende wet– en regelgeving.
• de samenstelling/mogelijkheden van de groep.
• de gewenste en eventuele alternatieve locatie.
• de inschrijfdatum.
• de gewenste startdatum.

Let op
Er wordt ook gekeken naar het aantal dagen dat wordt aangevraagd, hele dagen heeft voorrang voor halve dagen en regulieren dagen gaat voor flex opvang/ incidentele opvang.

Wanneer wij veel aanmeldingen ontvangen voor dezelfde startdatum dan is de datum van inschrijving leidend.

Als u voor het eerst gebruik maakt van de diensten van maXice, dan is de datum van inschrijving leidend.

Als er sprake is van de inschrijving van een tweede kind, dan worden de voorrang-regels gevolgd zoals hierboven vermeldt.

De inschrijfdatum en startdatum zijn in combinatie bepalend als er te veel ouders tegelijkertijd willen starten. Als er sprake is van een eerste kind, en alle onderdelen van de aanmeldingen zijn gelijk, dan geldt de inschrijfdatum. Als er sprake is van een tweede kind, dan worden de voorrangsregels gevolgd zoals hierboven vermeld.