Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Buitenschoolse opvang

Op de locatie maXice D’care B.V. bieden wij voorschoolse-, naschoolse opvang en vakantieopvang aan voor schoolgaande kinderen van 4 jaar tot einde basisschool aan.Zodra uw kind 4 jaar wordt, kan hij niet meer terecht op de dagopvang. Voor de uren buiten schooltijd die jij niet bij uw kind kunt zijn, is er buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang sluit aan op de schooltijden van uw kind. Gaat de school uit om 15.00 uur? Dan begint de opvang ook om 15.00 uur.

Basis groepen

BSO Dol-fijn heeft vier basisgroepen die plaats bieden aan maximaal 60 kinderen.
Op de groepen kunnen de kinderen lekker vertoeven in de verschillende hoeken:

  • Poppenhoek
  • Winkelhoek
  • Bouwhoek
  • Creatieve hoek

Op BSO blauw komen de kinderen van 7 tot 13 jaar. De kinderen zijn zelfstandiger en mogen zelf bepalen wat ze na een dag van leren op school gaan doen. Er worden wel activiteiten aangeboden en ook is er elke maand een thema met daarbij activiteit binnen of buiten.
Elke donderdag is huiswerkdag, maar natuurlijk kunnen ze hun huiswerk ook op de andere dagen maken. Voor de kinderen die nog geen huiswerk krijgen ontvangen elke donderdag schoolgerichte werkjes. De pedagogische medewerker helpt ze daarbij. Elke maand hebben we thema gerichte activiteiten.
Wij zorgen na school voor drinken, eventuele lunch, een tussendoortje (fruit) en een warme maaltijd. De pedagogische medewerkers houden uiteraard rekening met individuele behoeften, speciale wensen en allergieën.

Voorschoolse opvang

’s Morgens kan het soms hectisch zijn thuis. U wilt op tijd op het werk zijn en ook de kinderen dienen op tijd op school te zijn. Wij kunnen u hierin ondersteunen. Vanaf 06:00 uur kunt u de kinderen naar de VSO brengen tijdens de 40 reguliere schoolweken, de uiterlijke brengtijd is 08:00. De VSO duurt totdat de scholen starten. Voor de meeste scholen is dit om 08:30 uur maar er zijn ook scholen die om 08:45 uur starten. Wij zorgen ervoor dat de kinderen op een ontspannen manier de dag kunnen beginnen en dat ze op tijd op school zijn. De opvang vindt plaats op vestiging maXice D’Care B.V. ongeacht op welke basisschool uw kind zit.

Schoolvakanties

In de schoolvakanties is de bso de hele dag open. Uw kind wordt dan opgevangen op de dagen dat hij in schoolweken naar de bso komt. Meestal organiseren de pedagogisch medewerkers in de vakanties uitstapjes naar een museum, speeltuin of bioscoop.
De kinderen worden opgevangen op één van onze basisgroepen. Een basisgroep bestaat bij maXice D’Care B.V. uit maximaal 20 kinderen voor de leeftijdsgroep 4-12 jaar en maximaal 30 kinderen voor de leeftijdsgroep 8-12 jaar. Op verschillende dagen kunnen verschillende basisgroepen gevormd zijn, ten gevolge het aantal aanwezige kinderen.

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn allemaal opgeleid om kinderen op te vangen en te begeleiden. Het is fijn voor uw kind als hij iedere keer dezelfde gezichten ziet; daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen. Oproepkrachten of invallers zijn er om vaste medewerkers te vervangen als ze ziek zijn of met vakantie gaan.

Buitenschoolse opvang zorgt er in de eerste plaats voor dat uw kind zich na een intensieve schooldag kan uitleven. Of juist uitrusten. Er hangt een huiselijke sfeer die gericht is op ontspanning. In principe is deze tijd vrije tijd: uw kind mag zelf weten wat hij of zij wil doen. De pedagogisch medewerkers bieden uw kind alle ruimte om creatief bezig te zijn en interesses te ontwikkelen.

Kwaliteitseisen aan buitenschoolse opvang

De overheid stelt kwaliteitseisen aan de kinderopvang. De gemeente controleert of de buitenschoolse opvang zich aan deze eisen houdt.

U kunt uw kind direct online inschrijven!