Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Kinderopvang

Dagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw kunt uw baby vanaf het moment dat hij/zij 6 weken oud is naar het kinderdagverblijf brengen. De kinderen blijven totdat ze 4 jaar oud zijn op de dagopvang. Is uw kind vlak voor of tijdens de zomervakantie jarig en gaat het pas na de zomervakantie naar school, dan kunt u verlenging aanvragen van de dagopvang.

Groepsgewijze opvang

Dagopvang is groepsgewijze opvang. Dat betekent dat uw kind deel uit gaat maken van zijn eigen vaste groep, daar komt het iedere opvang dag dezelfde kinderen en dezelfde pedagogisch medewerkers tegen. De groep van uw kind vormt een soort gezin. Ze doen alles met elkaar: spelen, lezen, eten en slapen.

Vast ritme

De dag heeft een vast ritme. Op vaste tijden wordt er gegeten en geslapen. Vaak zijn er kleine ritueeltjes die de verschillende activiteiten vormgeven: zingen voor het eten bijvoorbeeld, zwaaien naar papa of mama bij het afscheid, en het vieren van een verjaardag.

Horizontale groepen

Wij hebben zowel horizontale als verticale groepen.

Horizontale groepen: In een horizontale groep zijn alle kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Het voordeel van een horizontale groepsindeling is dat alle kinderen ongeveer op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten. Ze vinden vaak dezelfde spelletjes leuk.

Verticale groepen

Verticale groepen: In een verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden tussen 0 en 4 jaar bij elkaar. Het voordeel daarvan is dat kinderen niet van groep hoeven te wisselen als ze ouder worden. Bovendien kunnen jongere kinderen van oudere leren. Omgekeerd leren oudere kinderen hoe ze moeten omgaan met kinderen die jonger zijn dan zijzelf.

Baby groepen

Op beide vestigingen van maXice zijn de babygroepen ten allen tijde horizontaal. Hiervoor hebben wij bewust voor gekozen omdat baby’s een kwetsbare leeftijdsgroep zijn die in de bloei van hun ontwikkeling staan. Wat opvalt is het verschil in kwaliteit tussen horizontale- en verticale groepen. Zowel de educatieve als de emotionele kwaliteit is hoger in horizontale babygroepen als in verticale groepen. Ook hebben de pedagogische medewerkers de kans om zich te specialiseren in deze leeftijdsgroep.

De pedagogisch medewerkers

Zij zijn allemaal deskundig en opgeleid om met kinderen te werken. Het is fijn voor je kind als hij iedere keer dezelfde gezichten ziet; daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen. Bij vakantie en\of ziekte worden er door collega’s extra ingevallen.

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een interessante, afwisselende en leerzame invulling van de dag. Daarbij letten ze op de leeftijd, ontwikkeling en interesses van je kind. Vanaf 3 jaar wordt je kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Iedere organisatie voor kinderopvang heeft een pedagogisch beleid. Daar staat onder meer in:

 • Hoe de medewerkers met je kind omgaan;
 • Hoe ze de ontwikkeling van je kind stimuleren;
 • Hoe een dag op het kindercentrum verloopt

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u bij de leidster van de groep inzien.

Vakanties en feestdagen

In principe is de dagopvang het hele jaar open op werkdagen. Meestal hoef je geen rekening te houden met schoolvakanties. Alleen op feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten. En vijf keer per jaar gaan de medewerkers op studiedag: dan is het kinderdagverblijf ook dicht. Deze data worden ver van tevoren bekendgemaakt. Dan kun je er op tijd rekening mee houden.

Kwaliteitseisen aan dagopvang

De overheid stelt kwaliteitseisen aan de kinderopvang. De gemeente controleert of het kinderdagverblijf zich aan deze eisen houdt. Dit kunt u terugvinden in onze inspectierapporten.

Thema's

Binnen maXice werken wij met thema’s om activiteiten aan te koppelen. Bijvoorbeeld ‘lente’ of ‘beroepen’. Spelenderwijs leert je kind dus ook het een en ander over de wereld om hem heen.

Aandacht voor taal en beweging

maXice vindt het steeds belangrijker om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ze voor te bereiden op de basisschool. Daarom besteden wij veel extra aandacht aan taal en aan bewegen:

 • Met voorlezen, vertelplaten en kringgesprekjes stimuleren pedagogisch medewerkers uw kind om te praten.
 • Als uw kind al jong leert hoe leuk bewegen is, dan zal hij/zij het later meer doen. Daarom doen wij veel extra beweegspelletjes en -activiteiten met uw kinderen.

Activiteiten voor baby's

Een belangrijk deel van de dag is je baby bezig met slapen, eten en verzorgd worden. Daartussendoor doen de pedagogisch medewerkers spelletjes met je kind, bijvoorbeeld:

 • beweegspelletjes
 • spelletjes met geluiden
 • spelletjes met pakken, knijpen en gooien

Activiteiten voor peuters

Als je kind wat ouder is geworden, dan kan hij meer en vindt hij ook andere dingen leuk. Als peuter kan hij bijvoorbeeld:

 • bouwen met blokken
 • puzzelen
 • in de poppenhoek spelen
 • tekenen, verven, prikken, knippen en plakken
 • kleien
 • liedjes zingen en naar muziek luisteren
 • buiten spelen: rennen, klimmen, glijden

Wij passen onze aangeboden activiteiten dan ook aan per leeftijdsgroep.

U kunt uw kind direct online inschrijven!