Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Diensten

Wij bieden het volgende

  • Ruime openingstijden
  • Het hele jaar door geopend
  • Ruim buiten terrein
  • Gekwalificeerde pedagogische medewerkers
  • Breed aanbod van activiteiten
  • Incidentele opvang
  • Flexibele opvang
  • Warme maaltijden
  • Kwalitatieve kinderopvang
  • Ophaal- en thuisbrengservice

Wij bieden verschillende soorten opvang mogelijkheden aan zoals dagopvang, flexibele opvang en incidentele opvang.

Dagopvang

Bij de dagopvang kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar terecht. U kunt kiezen uit hele dagen dagopvang van 8.00 uur tot 18.00 uur, halve dagen dagopvang van 8.00 uur tot 13.00 uur/13.00 uur tot 18.00 uur. En natuurlij kis het mogelijk om hele en halve dagopvang te combineren.
Ook is er vervroegde of verlengde opvang mogelijk van 6.00 uur tot 8.00 uur en/of 18.00 uur tot 20.00 uur.

Flexibele opvang

Flexibele opvang biedt door de weeks opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Wanneer uw werkdagen/schooldagen maandelijks of per week wisselen kunt u kiezen voor deze vorm van opvang.
Ook is er verlengde opvang mogelijk van 6.00 uur tot 8.00 uur en/of 18.00 uur tot 20.00 uur.

Incidentele opvang

Deze vorm van opvang is bedoeld voor ouders en/of verzorgers die niet regulier bij kinderdagverblijf maXice zijn aangesloten en die in onvoorziene omstandigheden af en toe opvang nodig hebben.

Incidentele opvang is beschikbaar voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor incidentele opvang rekent kinderdagverblijf maXice een uurtarief omdat de overheid de tegemoetkoming kinderopvang koppelt aan een uurtarief.

Wanneer incidentele opvang wordt aangeboden bij kdv maXice dan wordt met de ouders maandelijks, soms wekelijks afspraken gemaakt over de dagen die worden afgenomen en op welke groep het kind wordt opgevangen. Het pedagogisch klimaat kan binnen deze vorm van opvang worden gewaarborgd doordat op het kinderdagverblijf een vast team van pedagogisch medewerkers werkt volgens dezelfde visie en werkwijze. De emotionele veiligheid wordt gewaarborgd door o.a. het kind voor te stellen aan de pedagogisch medewerkers, de andere kinderen, de ruimte, plaats waar spulletjes opgeborgen worden te laten zien en het kind actief uit te nodigen om deel te nemen tijdens het spel.

Na ontvangst van een volledig ingevuld en getekend aanvraagformulier incidentele opvang voor niet vaste klanten, wordt er gekeken of plaatsing mogelijk is. Incidentele opvang is mogelijk indien de bezetting op de stamgroep van het kind dit toelaat. Mocht dit niet het geval zijn dan kan in overleg met ouder opvang worden aangeboden op een andere stamgroep, waarbij het streven is dat hierbij het maximale aantal (2) stamgroepen van het kind niet worden overschreden. Dit kan alleen met schriftelijk akkoord van de ouder.

Ook de gemeente Capelle aan den IJssel maakt gebruik van deze vorm van opvang.

Buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang kunnen kinderen van 4 tot twaalf jaar terecht.
U kunt kiezen uit schoolgaande weken met vakantie opvang of alleen schoolgaande weken of alleen vakantie opvang.

https://www.maxice.nl/diensten/kinderopvang/

U kunt uw kind direct online inschrijven!