Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Schade waarvoor “maXice B.V. kinderdagverblijf en BSO” aansprakelijk gesteld kan worden, is verzekerd.  maXice B.V. kinderdagverblijf en BSO beschikt over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

maXice B.V. kinderdagverblijf en BSO is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid van de instelling, derden (iemand anders dan de instelling) schade ondervindt. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding en meegebrachte spullen zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend- speelgoed, fotocamera’s, mobiele telefoons, spelletjes en spelcomputers. maXice B.V. kinderdagverblijf en BSO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die niet gedekt wordt door de genoemde WA-verzekering voor bedrijven  en waarvoor maXice B.V. kinderdagverblijf en BSO geen daadwerkelijk vergoeding van deze verzekering ontvangt. Tegen de kosten van gebitsbeschadiging en of tandheelkundige behandeling is maXice B.V. kinderdagverblijf en BSO niet verzekerd c.q. niet aansprakelijk.

Als een kind tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf of BSO schade aanricht, valt dit onder de particuliere Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de ouders, ook als het kind onder leiding van een personeelslid  van maXice B.V. kinderdagverblijf en BSO staat. Dit is geregeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Kinderen onder de 14 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders. U dient zelf over een WA- verzekering te beschikken om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als uw kind schade toebrengt aan anderen of aan spullen van anderen.